Szpital - KCZ

Nasza ocena: 
0
Telefon: 
Adres: 
Osiedle xxx-lecia 21, Krapkowice

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Krapkowicach rozpoczęło swoją działaność 1 marca 2009r. na bazie przejętej od SPZOZ w likwidacji w Krapkowicach, które do tego czasu świadczyło usługi. Po przejęciu umów cesją z NFZ rozpoczęło udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów posiadających ubezpieczenie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie pacjenci mogą leczyć się u nas bezpłatnie. Ponadto dajemy możliwość skorzystania z usług komercyjnych, które zamierzamy wprowadzać od 1 września 2010r. 100% udziałowcem KCZ Sp. z o.o. jest Powiat Krapkowicki.

Tagi:

Dodaj opinie