Odszkodowania Opole

Artykuł powstał dzięki Kancelarii Lesta z Opola.

Lesta Odszkodowania zajmuje się odzyskiwaniem odszkodowania za zainstniałe wypadki komunikacyjne w których zostało uszkodzone ciało a także rzeczy materialne i nie materialne.

Co się składa na odszkodowanie?

Odszkodowanie jest to świadczenie pieniężne stanowiące naprawienie szkody majątkowej.
Na wysokość odszkodowania składa się:

 • utracone korzyści (gdy po wypadku nie można pracować – utrata zarobku),
 • koszty związane z powrotem na rynek pracy,
 • koszty leczenia i rehabilitacji (np. koszty zakupu lekarstw, przyrządów do rehabilitacji),
 • koszty transportu (np. dojazdu do szpitala)|,
 • koszty sprzętu (np. koszt zakupu wózka inwalidzkiego),
 • koszty przystosowania domu (np. koszt zamontowania specjalnego podjazdu dla wózka inwalidzkiego),
 • koszty opieki i pomocy domowej,
 • opłaty sądowe i inne.

Należy pamiętać jednak, że na wysokość przyznanej kwoty wpływa rodzaj i stopień szkody.
Praktyka pokazuje, że odszkodowania uzyskane za pomocą kancelarii odszkodowawczej są z reguły dużo wyższe niż te uzyskiwane samodzielnie. Starasz się o odszkodowanie? Skontaktuj się z nami!

Lesta Expert Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 7
45 - 316 Opole
tel. +48 506 163 042
https://kancelarialesta.pl

 

Ubezpieczenie NNW:


NNW jest do ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania za  szkody osobowe poniesione w wyniku wypadku samochodowego spowodowanego przez kierowcę. Do szkód tych należą trwały uszczerbek na zdrowiu lub też śmierć. Polisa NNW obejmuje zarówno kierowcę jak i pasażerów pojazdu.

Ubezpieczenie NNW obejmuje nie tylko szkody związane z wypadkiem drogowym, ale także te związane z wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu, przebywaniem w pojeździe podczas postoju, tankowaniem paliwa czy załadunkiem lub rozładunkiem pojazdu.

W ramach ubezpieczenia NNW najczęściej zagwarantowane jest:

 

 • wypłata odszkodowania (jednorazowa) w razie kiedy kierowca lub pasażerowie odniosą trwały uszczerbek na zdrowiu lub też poniosą śmierć,
 • wypłata kwoty na pokrycie dodatkowych kosztów m.in.: koszty leczenia, transportu, rehabilitacji, nabycia protez,
 • w razie śmierci - pokrycie ewentualnych kosztów transportu zwłok i organizacji pogrzebu.

Należy pamiętać, że ubezpieczenie NNW nie obejmuje kosztów zniszczonego w wypadku mienia.
 

Kiedy odszkodowanie z NNW nie zostanie wypłacone?:


Towarzystwa ubezpieczeniowe wymieniają kilka sytuacji, w których ubezpieczenie z NNW nie zostanie wypłacone:

 • pojazd był prowadzony po spożyciu alkoholi lub innych środków odurzających (pasażerowie nie dostaną odszkodowania w momencie gdy podczas wypadku pozostawali pod wpływem alkoholu i zostało ustalone, że miało to znaczny wpływ na powstanie szkody),
 • kierujący nie posiadał ważnych uprawnień do prowadzenia pojazdu,
 • wypadek nastąpił w związku z usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez kierującego,
 • wypadek został spowodowany umyślnie,
 • kierowca nie posiadał ważnych dokumentów potwierdzających badanie techniczne, a zły stan pojazdu był przyczyną wypadku.

NNW a OC:


O odszkodowanie z polisy OC mogą się ubiegać pasażerowie, którzy doznali szkody osobowej w wyniku wypadku.

 

Jest to odszkodowanie z OC sprawcy dlatego też nie będzie przysługiwało kierującemu, który wypadek spowodował. Z kolei polisa z następstwa nieszczęśliwych wypadków pokrywa również odszkodowanie za szkody osobowe, których doznał sam sprawca.
Polisa NNW zakupiona przez właściciela pojazdu może służyć jako dodatkowe świadczenia przysługujące pasażerom, ponieważ jest ono wypłacane niezależnie od tego czy pasażerom zostało przyznane odszkodowanie z OC sprawcy.

Różnicą miedzy tymi dwoma świadczeniami jest również znaczna rozbieżność między wielkością wypłacanych kwot. Odszkodowania wypłacane z NNW są dużo niższe, niż te wypłacane z OC sprawcy. NNW również, w przeciwieństwie do OC nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego zakupienie zależy wyłącznie od woli właściciela pojazdu.

Lesta Expert Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 7
45 - 316 Opole
tel. +48 506 163 042
https://kancelarialesta.pl