EdukCenter Szkolenia i Doradztwo

0

EdukCenter Szkolenia i Doradztwo

Adres:Opolska 72, 47-300 Krapkowice
Telefon:534 053 828
Oferujemy :obsługę kompleksową i zlecenia jednorazowe.
 
Podstawowe usługi w zakresie BHP
- Szkolenia bhp i ppoż.
- Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
- Ocena ryzyka zawodowego
- Postępowanie powypadkowe
- Kontrola stanu bhp
- Instrukcje stanowiskowe
- Pomoc w kontaktach z organami kontroli zewnętrznych (PIP, SP)
- Inne usługi z zakresu bhp wynikające wprost z przepisów prawa
 
Pogotowie Kadrowe!
 
Jesteśmy pewni, że nasza oferta z zakresu HR spełni Państwa wszelkie oczekiwania. Nasi specjaliści zajmą się wszelkimi uregulowaniami z obszaru kadrowo / płacowego. Zapewnimy, że wszelkie formalności staną się niezwykle proste!
Doradcze usługi w zakresie HR:
• sporządzanie regulaminów wynagradzania, pracy, itp.
• opracowywanie księgi opisu stanowisk
• prowadzenie akt osobowych pracownika
• sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
• sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
• prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich oraz szkoleń BHP
• organizacja szkoleń motywacyjnych, rozwojowych, kwalifikacyjnych itp.
 
Sprawy bezpieczeństwa i kadr warto powierzyć ekspertom!
EdukCenter zapewnia tylko wykwalifikowanych specjalistów.